Lớp 12Toán Học

Bài 5 trang 99 SGK Hình học 12

Ôn tập cuối năm

Bài 5 trang 99 SGK Hình học 12: 

Cho tứ diện ABCD có cạnh AD vuông góc với mặt phẳng (ABC). Biết rằng AC = AD = 4cm, AB = 3cm, BC = 5cm.

a)Tính thể tích tứ diện ABCD

Bạn đang xem: Bài 5 trang 99 SGK Hình học 12

b)Tính khoảng cách từ điểm A tới mặt phẳng (BCD)

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

– Chọn hệ toạ độ gốc là điểm A, các đường thẳng AB,AC,AD theo thứ tự là các trục Ox,Oy,Oz.

Xác định tọa độ các điểm A, B, C, D. 

– Viết phương trình mặt phẳng (BCD) ở dạng đoạn chắn Giải Toán 12: Bài 5 trang 99 SGK Hình học 12| Giải bài tập Toán 12 sử dụng công thức tính khoảng cách từ 1 điểm đến một mặt phẳng.

– Khoảng cách từ điểm M(x0;y0;z0) đến mặt phẳng (P):Ax+By+Cz+D = 0 (A2+B2+C2 > 0) là: Giải Toán 12: Bài 5 trang 99 SGK Hình học 12| Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 5 trang 99 SGK Hình học 12| Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 5 trang 99 SGK Hình học 12| Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button