Lớp 10Toán

Bài 53 trang 101 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3

Bài 53 (trang 101 SGK Đại Số 10 nâng cao)

Biết rằng phương trình ax2 + bx + c = 0 có một nghiệm kép xo. Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

(A) Tam thức bậc hai ax2 + bx + c có thể viết dưới dạng bình phương của một nhị thức bậc nhất;

Bạn đang xem: Bài 53 trang 101 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

(B) Parabol y = ax2 + bx + c có đỉnh thuộc trục hoành;

(C) Phương trình ax2 + bx = c = 0 cũng có một nghiệm kép là 1/xo

Lời giải:

Mệnh đề đúng là parabol có đỉnh thuộc trục hoành.

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Toán 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button