Lớp 11Toán

Bài 57 trang 177 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Câu hỏi và bài tập chương 4

Bài 57 (trang 177 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Cho một cấp số nhân (un) trong đó 243u8 = 32u3 với u3 ≠ 0

a) Tính công bội của cấp số nhân đã cho.

Bạn đang xem: Bài 57 trang 177 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

b) Biết rằng tổng của cấp số nhân đã cho bằng 35, tính u

Lời giải:

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button