Lớp 12Toán Học

Bài 6 trang 146 SGK Giải tích 12

Ôn tập cuối năm

Bài 6 trang 146 SGK Giải tích 12:

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số khi m = 2.

Bạn đang xem: Bài 6 trang 146 SGK Giải tích 12

b) Viết phương trình tiếp tuyến d của đồ thi (C ) tại điểm M có hoành độ a ≠ -1.

Lời giải:

Phương pháp giải:

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) tại điểm x = x0 có công thức: y = y′(x0)(x−x0) + y0.

a) Với m = 2 ta có hàm số Giải Toán 12: Bài 6 trang 146 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

– Tập xác định : D = R{-1}.

– Sự biến thiên :

Giải Toán 12: Bài 6 trang 146 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

⇒ Hàm số đồng biến trên (-∞ ; -1) và (-1 ; +∞).

+ Cực trị : hàm số không có cực trị

+ Tiệm cận :

Giải Toán 12: Bài 6 trang 146 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

⇒ y = 1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

Giải Toán 12: Bài 6 trang 146 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

⇒ x = -1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

+ Bảng biến thiên :

Giải Toán 12: Bài 6 trang 146 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

– Đồ thị :

Giải Toán 12: Bài 6 trang 146 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

b) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x = a là:

Giải Toán 12: Bài 6 trang 146 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button