Lớp 11Sinh Học

Bài 6 trang 177 sgk Sinh 11 nâng cao

Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật

Bài 6 trang 177 sgk Sinh 11 nâng cao

Hãy nêu một số hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính và giải thích.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 6 trang 177 sgk Sinh 11 nâng cao

Một số hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính

+ Chưa có cơ quan sinh sản → có cơ quan sinh sản

+ Tự thụ tinh → thụ tinh chéo

+ Thụ tinh ngoài → thụ tinh trong

+ Chưa phân tính → phân tính đực cái

+ Đẻ trứng → đẻ con

Xem toàn bộ Giải sinh 11 nâng cao Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button