Lớp 11Vật Lý

Bài 6 trang 18 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 3: Điện trường

Bài 6 trang 18 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Hai điện tích q1 = q2 = 5.10-16 C được đặt cố định tại hai đỉnh B, C của một tam giác đều cạnh là 8cm. Các điện tích đặt trong không khí.

Bạn đang xem: Bài 6 trang 18 sgk Vật Lý 11 nâng cao

a) Xác định vectơ điện trường tại đỉnh A của tam giác nói trên.

b) Câu trả lời sẽ thay đổi thế nào nếu q1= 5.10-16C , q2 = -5.10-16 C?

Lời giải

a) Vecto điện trường tại đỉnh A của tam giác: 

Trong đó:

   Giải Bài 6 trang 18 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao          Giải Bài 6 trang 18 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Theo hình vẽ ta có:

Độ lớn : E = 2.E1.cosα = 2.E1.cos30o = 1,22.10-3 V/m

Chiều: có phương vuông góc với BC, và hướng ra phía xa BC.

b) Nếu q1= 5.10-16C, q2 = -5.10-16 Vecto điện trường tại A được biểu diễn như hình vẽ:

Giải Bài 6 trang 18 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Ta có: 

Trong đó:

Giải Bài 6 trang 18 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Theo hình vẽ ta thấy: Vì E1 = E2 và Giải Bài 6 trang 18 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao= 120o nên E có:

+) Độ lớn: E = E1 = E2 = 7,031.10-3 V/m

+) Chiều: có phương song song với BC, và hướng từ B sang C

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 3. Điện trường

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button