Lớp 12Vật Lý

Bài 6 trang 25 SGK Vật lý 12

Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp Fre-Nen

Bài 6 (trang 25 SGK Vật lý 12)

Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc ω = 5π rad/s, với các biên độ:

 và các pha ban đầu tương ứng 

Bạn đang xem: Bài 6 trang 25 SGK Vật lý 12

Giải bài tập Vật lý 12: Bài 6 trang 25 SGK Vật lý 12 –

Tìm phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên.

Lời giải

Áp dụng công thức tính biên độ của dao động tổng hợp :

Giải bài tập Vật lý 12: Bài 6 trang 25 SGK Vật lý 12 –

Pha ban đầu của dao động tổng hợp

Giải bài tập Vật lý 12: Bài 6 trang 25 SGK Vật lý 12 –

Vậy phương trình dao động tổng hợp là: x = 2,3cos(5πt + 0,73π) (cm).

Kiến thức cần nhớ

– Mỗi dao động điều hòa được biểu diễn bằng một vectơ quay. Vectơ này có gốc tại gốc tọa độ của trục Ox, có độ dài bằng biên độ dao động A và hợp với trục Ox một góc bằng pha ban đầu φ.

– Phương pháp giản đồ Fre-nen: Lần lượt về hai vectơ quay biểu diễn hai phương trình dao động thành phần. Sau đó vẽ vectơ tổng của hai vectơ trên. Vectơ tổng là vectơ quay biểu diễn phương trình của dao động tổng hợp.

– Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp được tính bằng các công thức sau đây:

      A2=A12+A22+2A1A2cos(φ2−φ1)tanφ

     

Giải bài tập Vật lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp Fre-Nen | Giải Lý 12

(SGK Vật lý 12 – Bài 5 trang 24)

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp Fre-Nen

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button