Lớp 11Sinh Học

Bài 6 trang 39 sgk Sinh 11 nâng cao

Bài 8. Quang hợp ở các nhóm thực vật

Bài 6 trang 39 sgk Sinh 11 nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Trong quang hợp các nguyên tử ôxi của C02 cuối cùng sẽ có mặt ở đâu?

Bạn đang xem: Bài 6 trang 39 sgk Sinh 11 nâng cao

Lời giải

   A. 02 thải ra.

   C. 02 và glucôzơ.

   B. Glucôzơ.

   D. Glucôzơ và H2O.

Đáp án: D

Xem toàn bộ Giải sinh 11 nâng cao: Bài 8. Quang hợp ở các nhóm thực vật

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button