Lớp 10Vật Lý

Bài 6 trang 70 SGK Vật Lý 10

Bài 11: Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn

Bài 6 (trang 70 SGK Vật Lý 10)

Hãy tính Trái Đất hút Mặt Trăng với 1 lực bằng bao nhiêu? Cho biết cái đại lượng: khoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất là R = 38.107 m, khối lượng của Mặt Trăng m = 7,37.1022 kg, khối lượng của Trái Đất M = 6,0.1024 kg. Kích thước của Trái Đất và Mặt Trăng là rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 6 trang 70 SGK Vật Lý 10

Áp dụng công thức:

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 11. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button