Lớp 10Vật Lý

Bài 7 trang 11 SGK Vật Lý 10

Bài 1: Chuyển động cơ

Bài 7 (trang 11 SGK Vật Lý 10)

Trong các cách chọn hệ trục tọa độ và mốc thời gian dưới đây, cách nào thích hợp nhất để xác định vị trí của 1 máy bay đang bay trên đường dài?

  1. Khoảng cách đến 3 sân bay lớn; t = 0 là lúc máy bay cất cánh.
  2. Khoảng cách đến 3 sân bay lớn; t = 0 là lúc 0 giờ quốc tế.
  3. Kinh độ, vĩ độ địa lí và độ cao của máy bay; t = 0 là lúc máy bay cất cánh.
  4. Kinh độ, vĩ độ địa lí và độ cao của máy bay; t = 0 là 0 giờ quốc tế.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 7 trang 11 SGK Vật Lý 10

Chọn D.

Ở trong không gian, để xác định vị trí của 1 vật, người ta thường chọn hệ trục tọa độ bao gồm 3 trục Ox, Oy, Oz vuông góc với nhau.

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 1. Chuyển động cơ

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button