GDCDLớp 12

Bài 7 trang 118 sgk GDCD 12

Bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại

Bài 7 (trang 118 sgk GDCD 12)

Sắp xếp các điều ước quốc tế dưới đây theo các cột tương ứng

STT

Bạn đang xem: Bài 7 trang 118 sgk GDCD 12

Tên điều ước quốc tế

Điều ước quốc tế về quyền con người(1)

Điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia(2)

Điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế(3)

1

Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em

2

Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển

3

Nghị định thư Ki -ô –tô về môi trường

4

Hiệp ước về biên giới trên bộ giữa Việt Nam với các nước láng giềng

5

Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư

6

Hiệp đinh thương mại Việt Nam – Nhật Bản

7

Hiệp định về giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a

8

Công ước về chống phân biệt đối xử với phụ nữ

Lời giải:

TT

Tên điều ước quốc tế

Điều ước quốc tế về quyền con người(1)

Điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia(2)

Điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế(3)

1

Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em

(1)

2

Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển

(2)

3

Nghị định thư Ki -ô –tô về môi trường

(2)

4

Hiệp ước về biên giới trên bộ giữa Việt Nam với các nước láng giềng

(2)

5

Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư

(3)

6

Hiệp đinh thương mại Việt Nam – Nhật Bản

(3)

7

Hiệp định về giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a

(3)

8

Công ước về chống phân biệt đối xử với phụ nữ

(1)

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập GDCD 12

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, GDCD 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button