Lớp 11Toán

Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11

Bài 2: Giới hạn của hàm số

Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự là f. Gọi d và d’ lần lượt là khoảng cách từ một vật thật AB và ảnh A’B’ của nó tới quang tâm O của thấu kính (hình dưới).  

Bạn đang xem: Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11

Giải Toán 11: Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

Lời giải

Hướng dẫn

a) Sử dụng công thức Giải Toán 11: Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

b) Sử dụng quy tắc tìm giới hạn của thương.

a) Thấu kính hội tụ có tiêu cự f

Giải Toán 11: Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

b)

Giải Toán 11: Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

Ý nghĩa: Nếu vật thật AB tiến dần về tiêu điểm F sao cho d luôn lớn hơn f thì ảnh của nó dần tới dương vô cực. 

Giải Toán 11: Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

Ý nghĩa: Nếu vật thật AB tiến dần về tiêu điểm F sao cho d luôn nhỏ hơn f thì ảnh của nó dần tới âm vô cực.

Giải Toán 11: Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

Ý nghĩa: Nếu vật thật AB ở xa vô cực so với thấu kính thì ảnh của nó ở ngay trên tiêu diện ảnh (mặt phẳng)

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 2. Giới hạn của hàm số

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button