Lớp 11Toán

Bài 7 trang 157 SGK Đại số 11

Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Bài 7 trang 157 SGK Đại số 11

Một vật rơi tự do theo phương trình , trong đó g ≈ 9,8m/s2 là gia tốc trọng trường.

a. Tìm vận tốc trung bình của chuyển động trong khoảng thời gian từ t (t = 5s) đến t + Δt, trong các trường hợp Δt = 0,1s; Δt = 0,05s; Δt = 0,001s.

Bạn đang xem: Bài 7 trang 157 SGK Đại số 11

b. Tìm vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm t = 5s.

Lời giải

Hướng dẫn

Vận tốc trung bình của chuyển động trong khoảng thời gian từ t đến t + ∆t là Giải Toán 11: Bài 7 trang 157 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

a) Vận tốc trung bình trong khoảng thời gian từ t đến t + Δt là:

Giải Toán 11: Bài 7 trang 157 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 7 trang 157 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

b) Vận tốc tức thời tại thời điểm t = 5s chính là vận tốc trung bình trong khoảng thời gian (t; t + Δt) khi Δt → 0 là :

Giải Toán 11: Bài 7 trang 157 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button