Lớp 11Vật Lý

Bài 7 trang 189 SGK Vật Lý 11

Bài 29: Thấu kính mỏng

Bài 7 (trang 189 SGK Vật Lý 11)

Xét thấu kính hội tụ. Lấy trên trục chính các tiêu điểm I và I’ sao cho OI = 2OF, OI’= 2OF’ (hình 29.17). Vẽ ảnh của vật AB và nhận xét về đặc điểm của ảnh trong mỗi trường hợp sau:

– Vật thật ở ngoài đoạn OI.

Bạn đang xem: Bài 7 trang 189 SGK Vật Lý 11

– Vật thật tại I.

– Vật thật trong đoạn FI.

– Vật thật trong đoạn OF.

Lời giải

* Vật thật ở ngoài đoạn OI: hình 29.17a

Giải bài tập Vật lý 11: Bài 7 trang 189 SGK Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật nằm trong khoảng OI’.

* Vật thật tại I: hình 29.17b

Giải bài tập Vật lý 11: Bài 7 trang 189 SGK Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Ảnh thật, ngược chiều, bằng vật và nằm tại I’.

* Vật thật trong đoạn FI: hình 29.17c

Giải bài tập Vật lý 11: Bài 7 trang 189 SGK Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật và nằm ngoài khoảng OI’.

* Vật thật trong đoạn OF: hình 29.17d

Giải bài tập Vật lý 11: Bài 7 trang 189 SGK Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật và nằm ngoài khoảng OF.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: Bài 29. Thấu kính mỏng

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button