Lớp 10Vật Lý

Bài 7 trang 70 SGK Vật Lý 10

Bài 11: Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn

Bài 7 (trang 70 SGK Vật Lý 10)

Tính trọng lượng của 1 nhà du hành vũ trụ có khối lượng 75 kg khi người đó

  1. trên Trái Đất (lấy g = 9,80 m/s2)
  2. trên Mặt Trăng (lấy gmt = 1,70 m/s2)
  3. trên Kim Tinh (lấy gkt = 8,7 m/s2).

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 7 trang 70 SGK Vật Lý 10

a. Trọng lượng của nhà du hành khi ở trên Trái Đất :

P = mg = 75.9,8 = 735 (N)

b. Trọng lượng của nhà du hành khi ở trên Mặt Trăng:

Pmt = mgmt = 75.1,70 = 127,5 (N)

c. Trọng lượng của nhà du hành khi ở trên Kim Tinh:

Pkt = mgkt = 75.8,7 = 652,5 (N)

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 11. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button