Hóa HọcLớp 11

Bài 8 Thực hành Tính axit – bazơ.  Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch

Bài 8: Thực hành Tính axit – bazơ.  Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch

Thí nghiệm 1 : Tính axit – bazo

– Hiện tượng :

+ HCl làm mẩu giấy pH chuyển màu đỏ chứng tỏ HCl có tính axit mạnh

Bạn đang xem: Bài 8 Thực hành Tính axit – bazơ.  Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch

+ NH4Cl làm mẩu giấy pH chuyển màu hồng, chứng tỏ NH4Cl có tính axit yếu

+ CH3COONa làm mẩu giấy pH chuyển màu xanh  vậy CH3COONa có tính bazo yếu

+ NaOH làm mẩu giấy pH chuyển màu xanh NaOH có tính bazo mạnh

(Lưu ý : màu sắc chỉ mang tính chất tương đối, cần quan sát kĩ thí nghiệm làm thực tế.)

– Giải thích : Tùy vào nồng độ axit, bazo và axit mạnh, axit yếu, bazo mạnh yếu mà làm giấy pH đổi màu khác nhau.

Thí nghiệm 2 : Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Thí nghiệm a:

– Hiện tượng : Xuất hiện kết tủa trắng

– Giải thích : phản ứng sinh ra kết tủa là CaCO3

PTHH : CaCl2 + Na2CO3 → 2NaCl + CaCO3 ( Ca2+ + CO32- → CaCO3)

Thí nghiệm b:

– Tiến hành TN: Hòa tan kết tủa ở thí nghiệm a bằng dd HCl loãng.

– Hiện tượng: Thấy có bọt khí thoát ra

– Giải thích: HCl đã hòa tan kết tủa CaCO3 theo phương trình

PTHH: CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

(CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + CO2 + H2O)

Thí nghiệm c:

– Hiện tượng: Lúc đầu dung dịch chuyển màu hồng. Sau khi nhỏ từ từ dd HCl vào màu hồng nhạt dần rồi biến mất.

– Giải thích: dd NaOH có tính bazo làm phenolphtalenin chuyển màu hồng. Khi thêm HCl NaOH tác dụng với HCl làm giảm dần NaOH trong dung dịch, tới khi HCl dư, dung dịch có tính axit nên màu hồng biến mất.

HCl + NaOH → NaCl + H2O (H+ + OH → H2O)

Thí nghiệm d:

– Hiện tượng: phản ứng tạo kết tủa trắng. Khi từ từ thêm NaOH tới dư, kết tủa tan dần tạo dung dịch trong suốt

– Giải thích:

+ dd ZnSO4 và dd NaOH đã phản ứng với nhau tạo ra kết tủa là Zn(OH)2

+ Zn(OH)2 thể hiện tính lưỡng tính nên tan được trong dd NaOH

PTHH : ZnSO4 + 2NaOH → Zn(OH)2 + Na2SO4

(Zn2+ + 2OH → Zn(OH)2)

Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O

(Zn(OH)2 + 2OH → ZnO22- + 2H2O)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa học 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button