Lớp 11Toán

Bài 8 trang 100 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

Bài 8 (trang 100 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Một học sinh chứng minh mệnh đề “với k là số nguyên dương tùy ý, nếu 8k + 1 chia hết cho 7 thì 8k + 1 + 1 cũng chia hết cho 7” như sau: Ta có: 8k + 1 + 1 = 8(8k + 1) – 7. Từ đây và giả thiết 8k + 1 chia hết cho 7 suy ra 8k + 1 + 1 cũng chia hết cho 7.

Hỏi cách chứng minh trên, bạn học sinh đó có thể kết luận được 8n + 1 chia hết cho 7 với mọi n nguyên dương không? Vì sao?

Bạn đang xem: Bài 8 trang 100 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Lời giải:

Không thể kết luận được 8n + 1 chia hết cho 7 với mọi n nguyên dương vì chưa kiểm tra tính đúng của mệnh đề đó khi n = 1.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button