Lớp 11Toán

Bài 8 trang 135 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 2: Dãy số có giới hạn hữu hạn

Bài 8 (trang 135 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Cho một tam giác đều ABC canh a. Tam giác A1B1C1 có các đỉnh là trung điểm các cạnh của tam giác ABC, tam giác A2B2C2có các đỉnh là trung điểm các cạnh của tam giác A1B1C1…, tam giác An+1Bn+1Cn+1có các đỉnh là trung điểm các cạnh của tam giác AnBnCn…Gọi p1, p2, …, pn ,… và S1, S2, …., Sn , …theo thứ tự là chu vi và diện tích của tam giác A1B1C1, A2B2C2,…, AnBnCn

a) Tìm giới hạn của các dãy số (Pn) và (Sn)

Bạn đang xem: Bài 8 trang 135 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

b) Tìm các tổng P1+ P2+ … + Pn + … và S1 + S2 + ….+ S+ …

Lời giải:

Giải Toán 11 nâng cao: Bài 8 trang 135 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button