Lớp 10Toán

Bài 8 trang 71 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Ôn tập chương 3

Bài 8 (trang 71 SGK Đại số 10)

Ba phân số đều có tử số là 1 và tổng của ba phân số đó bằng 1. Hiệu của phân số thứ nhất và phân số thứ hai bằng phân số thứ ba, còn tổng của phân số thứ nhất và phân số thứ hai bằng 5 lần phân số thứ ba. Tìm các phân số đó.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 8 trang 71 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Gọi các phân số cần tìm là x, y, z.

Tổng của ba phân số bằng 1 nên:

        x + y + z = 1     (1)

Hiệu của phân số thứ nhất và thứ hai bằng phân số thứ ba nên:

        x – y = z     (2)

Tổng của phân số thứ nhất và thứ hai bằng 5 lần phân số thứ ba nên:

        x + y = 5z     (3)

Từ (1), (2), (3) ta có hệ:

Vậy ta có ba phân số cần tìm lần lượt là:

Giải Toán 10: Bài 8 trang 71 SGK Đại số 10 | Giải bài tập Toán 10

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button