Lớp 11Vật Lý

Bài 8 trang 78 sgk vật lý 11

Bài 13: Dòng điện trong kim loại

Bài 8 (trang 78 sgk vật lý 11)

Khối lượng mol của nguyên tử đồng là 64.10-3 kg/mol. Khối  lượng riêng của đồng chính là 8,9.103 kg/m3. Biết rằng mỗi nguyên tử đồng góp một êlectron dẫn.

a) Tính mật độ một êlectron tự do trong đồng.

Bạn đang xem: Bài 8 trang 78 sgk vật lý 11

b) Một dây tải điện bằng đồng, tiết diện 10mm2, mang dòng điện 10A. Tính tốc độ trôi của êlectron trong dây dẫn đó.

Lời giải

a) Mật độ một êlectron tự do trong đồng: Ta xét 1mol đồng:

→ Vì mỗi nguyên tử đồng đóng góp một êlectron dẫn nên số electron tự do trong 1 mol đồng là: Ne = NA = 6,02.1023 hạt

Khối lượng mol nguyên tử của đồng là m = 64.10-3 kg/mol

→ Thể tích của 1 mol đồng là:

Mật độ êlectron tự do trong đồng bằng mật độ nguyên tử đồng:

Giải bài tập Vật lý 11: Bài 8 trang 78 sgk vật lý 11 | Giải Lý 11

b) Chiều dài dây đồng là:

Giải bài tập Vật lý 11: Bài 8 trang 78 sgk vật lý 11 | Giải Lý 11

Thời gian electron chạy qua tiết diện của dây đồng là:

Giải bài tập Vật lý 11: Bài 8 trang 78 sgk vật lý 11 | Giải Lý 11

Tốc độ trôi của electron dẫn là:

Giải bài tập Vật lý 11: Bài 8 trang 78 sgk vật lý 11 | Giải Lý 11

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: Bài 13. Dòng điện trong kim loại

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button