Lớp 10Toán

Bài 89 trang 157 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 4

Bài 89 (trang 157 SGK Đại Số 10 nâng cao)

a) Tập nghiệm của bất phương trình: √(x2+10x-5)-2(x-1) là

(A): x=3/4

Bạn đang xem: Bài 89 trang 157 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

(B): x=3-√6

(C): x=3+√6

(D): x1=3+√6 và x2=2

b) Tập nghiệm của bất phương trình : √((x+4)(6-x))≤2(x+1) là

(A): [-2; 5]

(B): [(√109-3)/5;6]

(C): [1;6]

(D): [0;7]

c) Tập nghiệm của bất phương trình : √(2(x-2)(x-5) ) > x-3 là

(A): [-100; 2]

(B): (-∞;1]

(C): (-∞;2]∪[6;+∞)

(D): (-∞;2]∪[4+√5;+∞)

Lời giải:

a) (A);

b) (B);

c) (D).

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Toán 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button