Lớp 11Vật Lý

Bài 9 trang 212 SGK Vật Lý 11

Bài 33: Kính hiển vi

Bài 9 (trang 212 SGK Vật Lý 11)

Một kính hiển vi có các tiêu cự vật kính và thị kính là f1 = 1cm, f2 = 4cm. Độ dài quang học của kính là 16cm. Người quan sát có mắt không bị tật và có khoảng cực cận OCc = 20cm Người này ngắm chừng ở vô cực.

a) Tính số bội giác của ảnh.

Bạn đang xem: Bài 9 trang 212 SGK Vật Lý 11

b) Năng suất phân li của mắt người quan sát là 2’. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên vật mà người quan sát còn phân biệt được ảnh.

Lời giải

a) Khi ngắm chừng ở vô cực, số bội giác khi đó là:

b) Khoảng cách ngắn nhất ABmin:

Ta có: 

Giải bài tập Vật lý 11: Bài 9 trang 212 SGK Vật Lý 11 | Giải Lý 11
Giải bài tập Vật lý 11: Bài 9 trang 212 SGK Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Mà: 

Giải bài tập Vật lý 11: Bài 9 trang 212 SGK Vật Lý 11 | Giải Lý 11
Giải bài tập Vật lý 11: Bài 9 trang 212 SGK Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: Bài 33. Kính hiển vi

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button