Lớp 12Vật Lý

Bài 9 trang 49 SGK Vật lý 12

Bài 9: Sóng dừng

Bài 9 (trang 49 SGK Vật lý 12)

Một dây đàn dài 0,6 m hai đầu cố định dao động với một bụng độc nhất (ở giữa dây).

a) Tính bước sóng λ của sóng trên dây.

Bạn đang xem: Bài 9 trang 49 SGK Vật lý 12

b) Nếu dây dao động với ba bụng thì bước sóng bằng bao nhiêu ?

Lời giải

a) Hai đầu cố định, ta có:

Theo đề chỉ có một bụng nên k = 1 => λ = 2.0,6 = 1,2 (m)

b) Dây dao động với ba bụng, ta có:

k = 3

Giải bài tập Vật lý 12: Bài 9 trang 49 SGK Vật lý 12 –

Kiến thức cần nhớ

– Nếu vật cản cố định thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới và triệt tiêu lẫn nhau.

– Nếu vật cản tự do thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới và tăng cường lẫn nhau.

– Sóng tới và sóng phản xạ, nếu truyền theo cùng một phương, thì có thể giao thoa với nhau, và tạo thành một hệ sóng dừng.

– Trong sóng dừng, có một số điểm luôn luôn đứng yên gọi là nút, và một số điểm luôn luôn dao động với biên độ cực đại gọi là bụng. Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp thì bằng nửa bước sóng.

(SGK Vật lý 12 – Bài 9 trang 49)

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12: Bài 9. Sóng dừng

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button