Lớp 10Toán

Bài 9 trang 71 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Ôn tập chương 3

Bài 9 (trang 71 SGK Đại số 10)

Một phân xưỏng được giao sản xuất 360 sản phẩm trong một số ngày nhất định. Vì phân xưởng tăng năng suất, mỗi ngày làm thêm được 9 sản phẩm so với định mức, nên trước khi hết thời hạn một ngày thì phân xưởng đã làm vượt số sản phẩm được giao là 5%. Hỏi nếu vẫn tiếp tục làm việc với năng suất đó thì khi đến hạn phân xưởng làm được tất cả bao nhiêu sản phẩm ?

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 9 trang 71 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Gọi số ngày dự định làm xong kế hoạch là x (ngày)  (x > 0).

Ta có:

Số sản phẩm dự định làm trong 1 ngày là: 360/x (sản phẩm)

Mỗi ngày làm thêm được 9 sản phẩm nên năng suất thực tế là:

360/x + 9 (sản phẩm / ngày)

Số ngày làm thực tế là: x – 1 (ngày)

Số sản phẩm làm được trong x – 1 ngày là: 360 + 360.5% = 378 sản phẩm.

Ta có phương trình:

⇔ x = 8 (thỏa mãn) hoặc x = –5 (loại)

Số ngày dự định làm là 8 ngày và năng suất thực tế là: 360:8 + 9 = 54 sản phẩm/ngày

Vậy phân xưởng sẽ làm được số sản phẩm khi đến hạn là:  54.8 = 432 sản phẩm.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button