Lớp 12Vật Lý

Bài 9 trang 80 SGK Vật lý 12

Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 9 (trang 80 SGK Vật lý 12)

Mạch điện xoay chiều gồm có:

.

Bạn đang xem: Bài 9 trang 80 SGK Vật lý 12

Biết điện áp tức thời hai đầu mạch u = 120√2cos100πt (V).

a) Viết biểu thức của i.

b) Tính UAM

Lời giải

Áp dụng công thức: 

Giải bài tập Vật lý 12: Bài 9 trang 80 SGK Vật lý 12 –

a) Biểu thức của i: 

Ta có: u = 120√2cos100πt (V) → i = I0cos(100πt + φi)

Giải bài tập Vật lý 12: Bài 9 trang 80 SGK Vật lý 12 –

Lại có: 

Giải bài tập Vật lý 12: Bài 9 trang 80 SGK Vật lý 12 –
Giải bài tập Vật lý 12: Bài 9 trang 80 SGK Vật lý 12 –

b) Điện áp hiệu dụng ở hai đầu AM:

Giải bài tập Vật lý 12: Bài 9 trang 80 SGK Vật lý 12 –

Kiến thức cần nhớ

– Tổng trợ của mạch R L C nối tiếp:

Giải bài tập Vật lý 12: Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp | Giải Lý 12

– Định luật Ôm cho đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp:

Giải bài tập Vật lý 12: Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp | Giải Lý 12

– Công thức tính góc lệch pha φ giữa điệp áp và dòng điện: 

Giải bài tập Vật lý 12: Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp | Giải Lý 12

+ Nếu ZL>ZC: Điện áp u sớm pha so với dòng điện i.

+ Nếu ZLC: Điện áp u trễ pha so với dòng điện i.

– Cộng hưởng điện xảy ra khi ZL=ZC hay ω2LC=1 

khi đó II sẽ lớn nhất: 

Giải bài tập Vật lý 12: Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp | Giải Lý 12

(SGK Vật lý 12 – Bài 14 trang 79)

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12: Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button