Lớp 10Toán

Bài 9 trang 95 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

Ôn tập chương 3

Trắc nghiệm

Bài 9 (trang 95 SGK Hình học 10)

Cho hai đường thẳng Δ1: x + y + 5 = 0 và Δ2: y = –10. Góc giữa Δ1 và Δ2 là:

(A) 45º;     (B) 30º;

Bạn đang xem: Bài 9 trang 95 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

(C) 88º57’52’’;     (D) 1º13’8’’

Lời giải

Chọn (A) 45º

Giải thích :

Δ1: x + y + 5 = 0

Δ2: y = –10 ⇔ 0.x + y + 10 = 0

Góc giữa Δ1 và Δ2 là:

⇒ (Δ1; Δ2) = 45º.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button