Hóa HọcLớp 10

Bài tập hóa trị và số oxi hóa

1. Lý thuyết và phương pháp giải

Đối với hợp chất hữu cơ, số oxi hóa của C trong HCHO được tính là số oxi hóa trung bình; hoặc xem số oxi hóa của C là tổng đại số các số oxi hóa của các nguyên tử khác mà nó liên kết.

Chẳng hạn: Trong CH3 – CH2OH:

Số oxi hóa trung bình của C là: -2

Bạn đang xem: Bài tập hóa trị và số oxi hóa

Còn số oxi hóa của C trong CH3 là: -3 và trong CH2OH là -1.

Quy tắc xác định số oxi hóa

– Trong đơn chất, các nguyên tố có số oxi hóa bằng không.

– Trong phân tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tố bằng không.

– Trong ion đơn nguyên tử, số oxi hóa bằng điện tích của ion.

– Trong hợp chất, số oxi hóa của hiđro bằng +1; số oxi hóa của oxi bằng -2 (ngoại trừ OF2, H2O2, Na2O2).

– Trong hợp chất số oxi hóa của các kim loại thuộc nhóm A, bằng số thứ tự nhóm. Ví dụ: trong hợp chất kim loại kiềm K, Na sẽ có số oxi là +1.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Xác định số oxi hóa của N, S, C, Br trong ion: NO3, SO42- ; CO32- , Br, NH4+

Hướng dẫn:

Số oxi hóa của N, S, C, Br: 

[CHUẨN NHẤT] Bài tập hóa trị và số oxi hóa

Ví dụ 2. Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong hợp chất , đơn chất và ion sau:

a) H2S, S, H2SO3, H2SO4.

b) HCl, HClO, NaClO2, HClO3.

c) Mn, MnCl2, MnO2, KMnO4.

Hướng dẫn:

a) Số oxi hóa của S trong các chất lần lượt là: S-2, S0, S+4, S+6

b) Số oxi hóa của Cl trong các hợp chất: Cl-1, Cl+1,Cl+3, Cl+5, Cl+7.

c) Số oxi hóa của Mn trong các chất: Mn0, Mn+2, Mn+4, Mn+7

Ví dụ 3. Hóa trị và số oxi hóa của N trong phân tử NH4Cl lần lượt là

A. 4 và -3     

B. 3 và +5

C. 5 và +5     

D. 3 và -3

Hướng dẫn:

N thuộc nhóm IVA nên có hóa trị 4

Số OXH: x + 4.1 + (-1)=0 ⇒ x = -3.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Hóa Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button