Bố cáo thành lập doanh nghiệp 2021

Doanh nghiệp khi mới bắt đầu tiến hành hoạt động, bố cáo thành lập doanh nghiệp là một trong các công tác có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh không thể bỏ qua. Vậy bố cáo thành lập doanh nghiệp là gì? Doanh nghiệp đăng bố cáo như thế nào? Qua bài viết “Bố cáo thành lập doanh nghiệp”, TBT Việt Nam xin cung cấp những thông tin tới quý vị:

Bố cáo thành lập doanh nghiệp là gì?

Bố cáo thành lập doanh nghiệp là việc thực hiện các thủ tục công bố, thông báo công khai các thông tin của doanh nghiệp mới thành lập trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, nói cách khác đây là một hình thức giới thiệu ra công chúng biết đến doanh nghiệp và các hoạt động của doanh nghiệp.

Bố cáo thành lập doanh nghiệp được đăng tải là để ghi nhận về sự hình thành của doanh nghiệp và sự tồn tại của doanh nghiệp trên thị trường

Bạn đang xem: Bố cáo thành lập doanh nghiệp 2021

Doanh nghiệp sau khi thành lập và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải có có nghĩa vụ thực hiện đăng bố cáo theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Quy định bố cáo thành lập doanh nghiệp?

Về thời hạn đăng bố cáo, theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 30 ngày, doanh nghiệp phải đăng thông tin Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đúng các trình tự, thủ tục và trả phí theo đúng quy định.

Về thời điểm đăng bố cáo, ngoài trường hợp đăng bố cáo tại thời điểm thành lập doanh nghiệp thì hiện nay, có các trường hợp phải đăng bố cáo tại các thời điểm khác, cụ thể như sau:

+ Sau khi doanh nghiệp mới được thành lập

+ Sau khi thay đổi nội dung đăng ký của doanh nghiệp;

+ Sau khi doanh nghiệp quyết định giải thể được thông qua và có hiệu lực pháp luật.

+ Sau khi doanh nghiệp có thông báo về việc phát hành các cổ phần phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của các cổ đông phổ thông của doanh nghiệp.

Về nội dung đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp đăng bố cáo bao gồm những thông tin sau:

– Tên của doanh nghiệp;

– Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, văn phòng đại diện và chi nhánh;

– Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp;

– Số vốn điều lệ trong trường hợp là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; số cổ phần và giá trị vốn cổ phần đã góp và số cổ phần được quyền phát hành trong trường hợp là công ty cổ phần; số vốn đầu tư ban đầu trong trường hợp là doanh nghiệp tư nhân;

Ngoài ra, cần phải có thông tin vốn pháp định trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh ngành, nghề luật doanh nghiệp quy định cần phải có vốn pháp định;

– Các thông tin của chủ s%9 hữu, của thành viên hoặc cổ đông sáng lập như: Họ và tên, địa chỉ, quốc tịch, số CCCD/CMND/ Hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh;

– Các thông tin của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như: Họ và tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số CCCD/CMND/ Hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác ;

– Địa điểm đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Phí đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp?

Hiện nay, theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí thì mức phí cho việc đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/lần.

Hướng dẫn các bước đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Sau khi thành lập, doanh nghiệp phải công bố thông tin trên một trong ba phương thức để công bố nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

– Thực hiện trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh

– Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

– Thực hiện trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Trong phạm vi của bài viết này, TBT Việt Nam xin hướng dẫn quý vị các bước đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên website chính thức của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 1- Đăng nhập vào Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Quý vị truy cập vào trang Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Quý vị truy cập vào đường link: dangkykinhdoanh.gov.vn

Sau đó, Quý vị đăng nhập tài khoản đã đăng ký trên hệ thống. Trong trường hợp chưa có tài khoản thì quý vị cần tạo cho mình một tài khoản mới tại cửa sổ đăng nhập, bạn nhấn “Tạo tài khoản mới”

Bước 2 – Doanh nghiệp thực hiện việc tạo bố cáo thành lập doanh nghiệp

Sau khi đăng nhập tài khoản, bạn tìm và chọn mục “Bố cáo điện tử”

Tại thẻ “Chức năng”, bạn chọn “Bố cáo điện tử”, sau đó chọn “Tạo bố cáo”

Tại đó, Quý khách cần nhập mã số doanh nghiệp hoặc mã số nội bộ để tìm kiếm doanh nghiệp của bạn.

Sau khi nhập xong, bạn chọn mục “Tìm kiếm”, lúc này thông tin doanh nghiệp trên màn hình sẽ hiển thị.

Bước 3: Doanh nghiệp đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

– Tại trường thông tin “Loại công bố” chỗ danh sách tải xuống, doanh nghiệp chọn mục “Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp”

– Sau đó, để thêm bố cáo cho đơn hàng, nhấn chọn phần “Thêm vào đơn hàng”;

– Nhấn “Xem giỏ hàng” để mở đơn hàng và ngay sau đó trên màn hình sẽ hiển thị thông tin đơn hàng của bạn

– Nhập họ và tên, email (doanh nghiệp bắt buộc phải nhập) và các thông tin khác của doanh nghiệp và nhấn “Tiếp theo” để chuyển tiếp tới phần xác nhận đơn hàng hoặc nhấn “Trước” để quay lại màn hình hiển thị thông tin đơn hàng trước đó

Ngoài ra, nút “Trở lại” là để quay lại màn hình tìm kiếm và nhập thông tin bố cáo; Nút “Loại bỏ” là để xóa bỏ bố cáo.

– Cuối cùng, bạn chọn “Điều khoản và điều kiện sử dụng”, rồi nhấn nút “Xác nhận và thanh toán” để xác nhận đơn hàng và thanh toán đơn hàng điện tử.

Sau khi bạn đã thanh toán thành công, màn hình sẽ hiển thị “Đã hoàn thành” đơn hàng. Biểu tượng sẽ in sáng, cho phép doanh nghiệp xem hoặc tải bản in về máy tính.

Khi này này trên hệ thống Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, bố cáo thành lập doanh nghiệp sẽ được đăng lên.

->>>Tham khảo thêm : Thay đổi đăng ký kinh doanh