Hóa HọcLớp 12

C7H8 có số đồng phân thơm là?

Câu hỏi: C7H8 có số đồng phân thơm là:

A. 1

B. 2

Bạn đang xem: C7H8 có số đồng phân thơm là?

C. 3

D. 4

Lời giải:

Đáp án A

Giải thích:

Hợp chất C7H8 có π +v= 4 chỉ có 1 cấu tạo chứa vòng benzen là C6H5CH3.

Cùng THPT Ninh Châu đi tìm hiểu về đồng phân của C7H8 nhé.

Công thức cấu tạo của C7H8 và gọi tên và gọi tên. 

Độ bất bão hòa 

⇒ phân tử có chứa 1 vòng benzen.

* Cách tính đồng phân RH thơm và đồng đẳng benzen CnH2n-6 (n ≥ 6).

CnH2n-6 = (n – 6)2 (7 ≤ n ≤10)

Tính số đồng phân của các hiđrocacbon thơm C7H8

Ta có n = 7, thay vào công thức ta được (7-6)2 = 1

* Công thức tính độ bất bão hòa k như sau:

C7H8 có số đồng phân thơm là? (ảnh 2)

trong đó S1, S3, S4 lần lượt là tổng số nguyên tử có hóa trị 1, 3, 4 tương ứng (số lượng nguyên tử có hóa trị 2 không ảnh hưởng đến giá trị của k).

  • Để xác định được số đồng phân của một chất hữu cơ, nhất thiết phản phân tích được đặc điểm của các thành phần cấu tạo nên chất hữu cơ đó (gốc, nhóm chức), trong đó có các đặc điểm về mạch C và loại nhóm chức.
  • Để xác định được các đặc điểm này, vai trò của k là rất quan trọng, thể hiện qua biểu thức:
C7H8 có số đồng phân thơm là? (ảnh 3)

Ứng với công thức phân tử C7H8 thì chất là hiđrocacbon thơm:

Công thức cấu tạo

Công thức cấu tạo thu gọn

Tên gọi

C7H8 có số đồng phân thơm là? (ảnh 4)
C6H5-CH3 toluen/ metylbenzen.

1. Cấu trúc, đồng đẳng đồng phân và danh pháp của Benzen

a. Cấu trúc phân tử benzen:

C7H8 có số đồng phân thơm là? (ảnh 5)

Mô hình phân tử benzen: có 2 mô hình phân tử benzen (mô hình rỗng và mô hình đặc)

C7H8 có số đồng phân thơm là? (ảnh 6)

Sáu nguyên tử C trong phân tử benzen tạo thành một lục giác đều, cả 6 nguyên tử C và 6 nguyên tử H đều cùng nằm trong một mặt phẳng (mặt phẳng phân tử). Các góc liên kết đều bằng 120 độ.

b. Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của benzen

Ta thu được các ankylbenzen khi thay các nguyên tử hidro trong phân tử benzen bằng các nhóm alkyl, ví dụ như sau:

C7H8 có số đồng phân thơm là? (ảnh 7)

Các nakylbenzen họp thành đồng đẳng của benzen, công thức chung là:

C7H8 có số đồng phân thơm là? (ảnh 8)

2. Tính chất vật lí

Benzen và ankylbenzen là những chất không màu, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ, chính chúng cũng là dung môi hòa tan nhiều chất khác:

  • Ví dụ như benzen hòa tan brom, iot, lưu huỳnh, cao su, chất béo,… Các aren đều là những chất có mùi.
  • Ví dụ như benzen và toluen có mùi thơm nhẹ, nhưng có hại cho sức khỏe, nhất là benzen.

3. Tính chất hóa học của benzen C6H6

a. Benzen tác dụng với oxi:

– Khi đốt benzen cháy trong không khí tạo ra CO2 và H2O, ngọn lửa có nhiều khói đen (muội than) do trong không khí không cung cấp đủ oxi để đốt cháy hoàn toàn benzen.

C7H8 có số đồng phân thơm là? (ảnh 9)

b. Benzen phản ứng thế với với brom:

– Benzen không làm mất màu dung dịch brom như etilen và axetilen. Nó chỉ tham gia phản ứng thế với brom lỏng và cần có xúc tác là bột sắt.

C7H8 có số đồng phân thơm là? (ảnh 10)

* Lưu ý: Benzen chỉ phản ứng với Brom nguyên chất không phản ứng với dung dịch nước Brom hay benzen không làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường.

c. Benzen Phản ứng cộng với H2, Cl2

– Benzen khó tham gia phản ứng cộng hơn etilen và axetilen. Tuy nhiên, trong điều kiện thích hợp benzen C6H6 có phản ứng cộng với một số chất như H2, Cl2,…

– C6H6Cl6  : Hexacloxiclohexan là thuốc trừ sâu 6,6,6

– Do phân tử có cấu tạo đặc biệt nên benzen vừa có phản ứng thế vừa có phản ứng cộng

4.  Ứng dụng

Benzen được ứng dụng rất nhiều trong công nghiệp hóa hữu cơ, được dùng nhiều để tổng hợp các monome trong quá trình sản xuât polime để làm chất dẻo, cao su, tơ sợi.

Không chỉ vậy, tử benzen người ra điều chế ra các nitrobenzen, anikin, phenol…dùng để tổng hợp phẩm nhuộn, dược phẩm, thuốc trừ dịch hạch.

Benzen, xilen, toluen còn được dùng làm dung môi, tuluen được dùng để sản xuất thuốc nổ NTN.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button