Lớp 10Vật Lý

Câu 1 trang 159 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 33: Công và công suất

Câu 1 (trang 159 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Định nghĩa công cơ học và đơn vị công. Viết biểu thức tính công trong trường hợp tổng quát.

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu 1 trang 159 sgk Vật Lý 10 nâng cao

* Công cơ học là công thực hiện bởi 1 lực không đổi là đại lượng đo bằng tích của độ lớn của lực và hình chiếu của độ dời của điểm đặt trên phương của lực.

* Biểu thức tính công: A = F.s.cosα.

Trong đó:

F là độ lớn của của lực (N);

s là độ lớn của độ dời điểm đặt (m);

* Trong hệ SI, đơn vị công là Jun (J): 1 Jun là công thực hiện bởi lực có cường độ 1N làm dời chỗ điểm đặt của lực 1m theo phương của lực.

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button