GDQPLớp 12

Câu 1 trang 28 GDQP 12: Lời giải

Câu 1 trang 28 GDQP 12: 

Trình bày nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

Lời giải

– Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân:

+ Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; 

Bạn đang xem: Câu 1 trang 28 GDQP 12: Lời giải

+ Đánh thắng mọi kẻ thù xâm   l­ược

+ Làm thất bại âm m­ưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ

– Nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân:

+ Giữ vững sự ổn định và phát triển trong mọi hoạt động; 

+ Đấu tranh chống lại mọi hành động gây rối, phá hoại; 

+ Giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, GDQP 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button