Lớp 10TIn Học

Câu 1 trang 51 SGK Tin học 10 | Giải bài tập SGK Tin học 10

Bài 6: Giải bài toán trên máy tính

Câu 1 trang 51 SGK Tin học 10

Hãy nêu tiêu chuẩn lựa chọn thuật toán.

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu 1 trang 51 SGK Tin học 10 | Giải bài tập SGK Tin học 10

Tiêu chuẩn lựa chọn thuật toán

Một bài toán có thể được biểu diễn bởi nhiều thuật toán, việc chọn lựa thuật toán thích hợp sẽ giúp cho quá trình viết chương trình đơn gián hom và máy tính thực hiện với thời gian nhanh hơri. Vì vậy, có ba tiêu chuẩn cơ bản lựa chọn thuật toán đó là:

– Thuật toán có độ phức tạp thời gian nhỏ nhất (thực hiện chương trình trong thời gian ngắn nhất);

– Số lượng ô nhớ sử dụng ít nhất;

– Viết chương trình cho thuật toán dễ hiểu, đơn giản nhất.

Tham khảo toàn bộ: Giải Tin học 10

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button