Lớp 11Vật Lý

Câu 1 trang 93 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 18: Hiện trượng nhiệt điện. Hiện tượng siêu dẫn

Câu 1 trang 93 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Hiện tượng nhiệt điện là gì? Suất điện động nhiệt điện phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Lời giải

Bạn đang xem: Câu 1 trang 93 sgk Vật Lý 11 nâng cao

* Hiện tượng tạo ra suất điện động nhiệt điện trong một mạch điện kín gồm hai vật dẫn khác nhau khi giữ hai mối hàn ở hai nhiệt độ khác nhau là hiện tượng nhiệt điện.

Suất điện động nhiệt điện: ℰ = αT.(T– T2);

T là hệ số nhiệt điện động phụ thuộc vào vật liệu dùng làm cặp nhiệt điện. Đơn vị của αT là μV/)

* Suất điện động nhiệt điện phụ thuộc vào:

  – Vật liệu sử dụng làm cặp nhiệt điện;

  – Độ chênh lệch nhiệt độ giữa hai mối hàn của cặp nhiệt điện.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 18. Hiện tượng nhiệt điện. Hiện tượng siêu dẫn

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button