Lớp 10TIn Học

Câu 2 trang 84 SGK Tin học 10 | Giải bài tập SGK Tin học 10

Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục

Câu 2 trang 84 SGK Tin học 10

Hãy nêu hai cách đưa yêu cầu hoặc thông tin vào hệ thống.

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu 2 trang 84 SGK Tin học 10 | Giải bài tập SGK Tin học 10

Hai cách đưa yêu cầu hoặc thông tin vào hệ thống, đó là:

– Cách 1. Sử dụng các lệnh (Command);

– Cách 2. Sử dụng các đề xuất do hệ thống đưa ra thường dưới dạng bảng chọn (Menu), nút lệnh (Button), cửa sổ (Window) chứa hộp thoại (Dialog box)…

Tham khảo toàn bộ: Giải Tin học 10

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button