Lớp 11Vật Lý

Câu 3 trang 100 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 19: Dòng điện trong chất điện phân. Định luật Fa-ra-đây

Câu 3 trang 100 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Hãy phát biểu định luật Fa-Ra-Đây về hiện tượng điện phân.

Lời giải

Bạn đang xem: Câu 3 trang 100 sgk Vật Lý 11 nâng cao

* Định luật Fa-ra-đây về điện phân

Khối lượng m của chất được giải phóng ra ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ với điện lượng Q chạy qua bình đó.

m = kQ;

k=1,118.10-6 kg/C là đương lượng điện hóa;

* Định luật II Fa-ra- đây về điện phân:

Đương lượng điện hóa k đặc trưng của một nguyên tố tỉ lệ với đương lượng gam  của nguyên tố đó:Giải Câu 3 trang 100 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao ;

Kí hiệu Giải Câu 3 trang 100 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao,F là một hằng số đối với mọi chất, gọi là số Fa-ra-đây. F≈ 96500C/mol khi m đo bằng gam.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 19. Dòng điện trong chất điện phân. Định luật Fa-ra-đây

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button