Lớp 10Vật Lý

Câu 3 trang 159 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 33: Công và công suất

Câu 3 (trang 159 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Định nghĩa công suất và đơn vị công suất. Nêu ý nghĩa của công suất.

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu 3 trang 159 sgk Vật Lý 10 nâng cao

+ Định nghĩa: Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

Công thức:

 

Đơn vị công suất là Jun/giây gọi là Oát (W). Ngoài ra còn dùng kilôoát (kW) và mêgaoát (MW): 1kW = 103 W; 1MW = 106 W.

Chú ý: Đơn vị kWh là đơn vị công: 1kWh = 3600000 J.

Ngoài ra có thể viết công thức tính công suất thông qua lực tác dụng và vận tốc:

Từ công thức   

với A = F.s ⇒ P = F.v

+ Ý nghĩa công suất: công suất biểu thị tốc độ thực hiện công của 1 vật. Đối với 1 động cơ có công suất không đổi cho trước thì lực kéo tỉ lệ nghịch với vận tốc.

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button