Lớp 11Vật Lý

Câu 3 trang 267 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 54: Kính thiên văn

Câu 3 trang 267 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Hãy trình bày cách ngắm chừng ở kính thiên văn khúc xạ. Cho biết cách điều chỉnh kính ngắm chừng ở kính hiển vi và ở rất xa kính thiên văn khúc xạ. Giữa hai cách có điểm gì khác nhau?

Bạn đang xem: Câu 3 trang 267 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Lời giải

* Cách ngắm chứng ở kính thiên văn khúc xạ: vật AB ở xa vô cùng so với vật kính sẽ cho ảnh A1B1 nằm tại tiêu diện ảnh F’1. Điều chỉnh thị kính để ảnh của A1B1 qua thị kính là A2B2 là ảnh ảo, nằm trong giới hạn thấy rõ CcCv của mắt.

* Muốn điều chỉnh kính hiển vi, ta phải điều chỉnh khoảng cách từ vật đến kính d1 sao cho ảnh của A1B1 qua thị kính A2B2 là ảnh ảo, nằm trong khoảng giới hạn thấy rõ CcCv của mắt.

* Khác nhau:

    – Trong kính hiển vi khoảng cách giữa vật kính O1 và thị kính O2 được giữ không đổi: O1O2 ≠ const

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 54. Kính thiên văn

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button