Lớp 10TIn Học

Câu 3 trang 28 SGK Tin học 10 | Giải bài tập SGK Tin học 10

Bài tập và thực hành 2: Làm quen với máy tính

Câu 3 trang 28 SGK Tin học 10

Hãy trình bày chức năng từng bộ phận: CPU. bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, thiết bị vào, thiết bị ra.

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu 3 trang 28 SGK Tin học 10 | Giải bài tập SGK Tin học 10

– Chức năng các hộ phận: CPU, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, thiết bị vào, thiết bị ra.

– Chức năng chính của CPU là thực hiện và điểu khiển việc thực hiện chương trình.

– Chức năng của bộ nhớ trong là nơi chứa chương trình được đưa vào để thực hiện và lưu trử dữ liệu đang được xử lí.

– Chức năng của thiết bị vào là đưa thông tin vào máy tính.

– Chức năng của thiết bị ra là đưa dữ liệu ra từ máy tính.

Tham khảo toàn bộ: Giải Tin học 10

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button