Lớp 10TIn Học

Câu 3 trang 60 SGK Tin học 10 | Giải bài tập SGK Tin học 10

Bài 9: Tin học và xã hội

Câu 3 trang 60 SGK Tin học 10

Em suy nghĩ gì vẻ trách nhiệm của thế hệ các em đối với sự phát triển Tin học của nước ta?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu 3 trang 60 SGK Tin học 10 | Giải bài tập SGK Tin học 10

Trách nhiệm của thế hệ chúng em đối với sự phát triển tin học của nước ta đó là luôn luôn có ý thức bảo vệ thông tin, bảo vệ những thành quả của tin học, không xâm phạm bản quyền sở hữu thông tin… Phải có ý thức bảo vệ lợi ích chung, thực hiện tốt điều Luật Giao dịch điện tử…

Tham khảo toàn bộ: Giải Tin học 10

 

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button