Lớp 10Vật Lý

Câu 4 trang 163 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 34: Động năng. Định lí động năng

Câu 4 (trang 163 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Lực tác động lên một vật chuyển động có làm thay đổi động năng của vật hay không, nếu:

a) Lực vuông góc với vận tốc của vật?

Bạn đang xem: Câu 4 trang 163 sgk Vật Lý 10 nâng cao

b) Lực cùng phương với vận tốc của vật?

c) Lực hợp với phương của vật một góc α?

Lời giải:

a) Lực vuông góc với vận tốc của vật, công A = 0.

⇒ ΔWđ = 0 ⇒ động năng của vật không thay đổi.

b) Lực cùng phương với vận tốc của vật:

    + Nếu lực cùng chiều với chuyển động của vật thì:

    A > 0 ⇒ ΔWđ > 0 ⇒ động năng của vật tăng.

    + Nếu lực ngược chiều chuyển động, lực là lực cản thì:

    A < 0 ⇒ ΔWđ < 0 ⇒ động năng của vật giảm.

c) Lực hợp với phương của vận tốc góc α:

    + Nếu 0 ≤ α < 90o: công A > 0, động năng tăng.

    + Nếu α = 90o ⇒ A = 0 ⇒ động năng không thay đổi.

    + Nếu 90o < α ≤ 180o ⇒ A < 0 ⇒ động năng giảm.

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button