Lớp 10TIn Học

Câu 4 trang 28 SGK Tin học 10 | Giải bài tập SGK Tin học 10

Bài tập và thực hành 2: Làm quen với máy tính

Câu 4 trang 28 SGK Tin học 10

Em biết gì về các khái niệm: lệnh, chương trình, từ máy?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu 4 trang 28 SGK Tin học 10 | Giải bài tập SGK Tin học 10

Mỗi lệnh là một chỉ dẫn cho máy biết điều cần làm, thể hiện một thao tác xử lí dữ liệu.

– Chương trình là một dãy tuần tự các lệnh chỉ dẫn cho máy biết điểu cần làm.

– Khi xử lí dữ liệu, máy tính xử lí đồng thời một dãy bit chứ không xử lí từng bit. Dãy bit như vậy được gọi là từ máy và được lưu trữ trong một ô nhớ. Độ đài từ máy có thể là 8, 16, 32 hay 64 bit phụ thuộc kiến trúc từng máy.

Tham khảo toàn bộ: Giải Tin học 10

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button