GDQPLớp 12

Câu 4 trang 36 GDQP 12: Lời giải

Câu 4 trang 36 GDQP 12: 

Hãy nêu hệ thống công an hiệu, cấp hiệu và phù hiệu của Công an nhân dân Việt Nam

Lời giải

Cấp hiệu, phù hiệu, quân hiệu của Công an nhân dân Việt Nam

* Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ:

Bạn đang xem: Câu 4 trang 36 GDQP 12: Lời giải

– Hạ sĩ quan có ba bậc.

– Sĩ quan cấp úy có bốn bậc.

– Sĩ quan cấp tá có bốn bậc.

– Sĩ quan cấp tướng có bốn bậc.

* Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật:

Hãy nêu hệ thống công an hiệu, cấp hiệu và phù hiệu của Công an nhân dân Việt Nam (GDQP 12) (ảnh 2)

– Hạ sĩ quan có ba bậc.

– Sĩ quan cấp úy có bốn bậc.

– Sĩ quan cấp tá có ba bậc.

* Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn

– Chiến sĩ có hai bậc.

– Hạ sĩ quan có ba bậc.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, GDQP 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button