Lớp 10TIn Học

Câu 4 trang 71 SGK Tin học 10 | Giải bài tập SGK Tin học 10

Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành

Câu 4 trang 71 SGK Tin học 10

Có thể lưu hai tệp với các tên Bao_cao.txt và BAO_CAO.TXT trong cùng một thư mục được hay không? Giải thích.

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu 4 trang 71 SGK Tin học 10 | Giải bài tập SGK Tin học 10

Không thể lưu hai tệp với các tên Bao_cao.txt và BAO_CAO.TXT trong cùng một thư mục. Vì hệ thống nhận dạng phần tên theo 66 kí tự đầu của tên và không phân biệt chữ hoa chữ thường nên hai tên Bao_cao và BAO_CAO sẽ giống nhau. Phần đuôi (.txt và .TXT) cũng sẽ được coi là giống nhau.

Tham khảo toàn bộ: Giải Tin học 10

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button