Lớp 12Toán Học

Câu 6 trang 50 SGK Hình học 12

Ôn tập chương 2

Câu 6 trang 50 SGK Hình học 12: 

Cho hình vuông ABCD cạnh a. Từ tâm O của hình vuông dựng đường thẳng Δ vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Trên Δ lấy điểm S sao cho OS = a/2 . Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD. Tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu được tạo nên bởi mặt cầu đó.

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu 6 trang 50 SGK Hình học 12

Kiến thức áp dụng

– Xác định tâm mặt cầu ngoại tiếp của khối chóp.

Bước 1: Xác định trục d của mặt đáy (trục là đường thẳng đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp đáy và vuông góc với đáy).

Bước 2: Xác định mặt phẳng trung trực (P) của một cạnh bên.

Bước 3: Xác định I = (P)∩d , khi đó I là tâm mặt cầu ngoại tiếp khối chóp.

– Sau khi xác định được tâm mặt cầu ngoại tiếp chóp S.ABCD tính bán kính R của mặt cầu đó và sử dụng các công thức tính diện tích mặt cầu S=4πR2 và thể tích khối cầu  .

Giải Toán 12: Câu 6 trang 50 SGK Hình học 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Câu 6 trang 50 SGK Hình học 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Câu 6 trang 50 SGK Hình học 12 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button