Công NghệLớp 10

Câu 9 trang 64 sgk Công nghệ 10

Bài 21: Ôn tập chương 1

Câu 9 trang 64 sgk Công nghệ 10

Nêu những ứng dụng của công nghệ sinh học trong sản xuất phân bón.

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu 9 trang 64 sgk Công nghệ 10

Ứng dụng công nghệ vi sinh, các nhà khoa học dã tạo ra các loại phân vi sinh vật khác nhau tiêu biểu nhất là:

– Phân vi sinh phân giải silicat: Chứa các vi sinh vật tiết ra hợp chất có chứa khả năng hòa tan các khoáng vật chứa silicat trong đất đá.

– Phân vi sinh ức chế vi sinh vật gây bệnh.

– Phân vi sinh cố định đạm: Chứa các vi sinh vật cố định nito tự do sống cộng sinh với những cây họ đậu.

– Phân vi sinh phân giải lân: Chứa những vi sinh vật chuyển hóa lân hữu cơ thành lân vô cơ, lân khó tan thành lân dễ tan.

– Phân vi sinh vật phân giải hữu cơ: Chứa những loài vi sinh vật tiết enzim phân giải xenlulo, chất hữu cơ trong đất thành chất khoáng mà cây có thể hấp thụ được.

– Phân vi sinh kích thích sinh trưởng: Chứa những vi sinh vật có khả nằng kích thích sinh trưởng cho cây trồng, kích thích sự phát triển của bộ rễ.

Xem toàn bộ Soạn Công nghệ 10: Bài 21. Ôn tập chương 1

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Công Nghệ 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button