Lớp 10Vật Lý

Câu C1 trang 125 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 27: Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song

Câu C1 (trang 125 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Trọng tâm O của vòng nhẫn ở đâu?

Bạn đang xem: Câu C1 trang 125 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Lời giải:

Trọng tâm O của vòng nhẫn là tâm của vòng nhẫn, cũng chính là điểm đồng quy của các lực: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Câu C1 trang 125 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Câu C1 trang 125 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Tham khảo toàn  bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button