Lớp 10Vật Lý

Câu C1 trang 218 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 44: Thuyết động học phân tử chất khí. Cấu tạo chất

Câu C1 (trang 218 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Tính tỉ số thể tích riêng của phân tử hidro và thể tích không gian chia đều cho mỗi phân tử trong điều kiện chuẩn.

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu C1 trang 218 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Thể tích riêng của phân tử hidro là:

Thể tích chia đều cho mỗi phân tử hiđrô trong điều kiện tiêu chuẩn là:

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Câu C1 trang 218 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Tỉ số thể tích riêng của phân tử hiđrô và thể tích không gian chia đều cho mỗi phân tử trong điều kiện chuẩn là:

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Câu C1 trang 218 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button