Lớp 11Vật Lý

Câu C2 trang 30 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 6: Vật dẫn và điện môi trong điện trường

Câu C2 trang 30 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Tại sao ở thí nghiệm hình 6.2 ta cần nối quả cầu thử với núm kim loại của tĩnh điện kế còn thí nghiệm ở hình 6.3 (SGK) thì không nối quả cầu thử với núm kim loại của điện nghiệm?

  

Bạn đang xem: Câu C2 trang 30 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Giải Câu C2 trang 30 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Lời giải

– Thí nghiệm hình 6.2 SGK là để xác định điện thế trên bề mặt vật dẫn và điện thế này phụ thuộc vào điểm chọn mốc điện thế. Việc nối quả cầu thử với núm kim loại của tĩnh điện kế là để chọn núm kim loại của tĩnh điện kế là mốc thế năng chung cho các phép đo trong thí nghiệm.

– Còn thí nghiệm ở hình 6.3 SGK không xác định điện thế mà là để xác định sự phân bố điện tích trên bề mặt vật dẫn, nên không cần phải chọn “mốc điện thế”. Do đó, không nối quả cầu thử với núm kim loại của điện nghiệm.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 6. Vật dẫn và điện môi trong điện trường

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button