Lớp 11Vật Lý

Câu C3 trang 103 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 21: Dòng điện trong chân không

Câu C3 trang 103 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Đồ thị ở hình 21.2 cho thấy: tuy U < 0 nhưng nếu |U| nhỏ thì vẫn có thể có I ≠ 0. Theo bạn, tại sao lại như vậy?

Bạn đang xem: Câu C3 trang 103 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Hình 21.2Đặc tuyến vôn-ampe của dòng đện trong chân không khi catôt có nhiệt độ T và T’ > T.

Lời giải

Đồ thị ở hình 21.2 cho thấy: tuy U < 0 nhưng nếu |U| nhỏ thì vẫn có thể có I ≠ 0 là vì trong ống chân không vẫn tồn tại một số rất ít các electron tự do chuyển động nhiệt hỗn loạn và một trong số các electron này có động năng đủ lớn nên để thắng công cản của lực điện trường và di chuyển từ catot về anot tạo thành dòng điện.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 21. Dòng điện trong chân không

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button