Lớp 12Toán Học

Câu hỏi 1 trang 101 Toán 12 Giải tích Bài 2

Bài 2 : Tích phân

Câu hỏi 1 trang 101 Toán 12 Giải tích Bài 2 :

Kí hiệu T là hình thang vuông giới hạn bởi đường thẳng y = 2x + 1, trục hoành và hai đường thẳng x = 1, x = t (1 ≥ t ≥ 5) (H.45).

1. Tính diện tích S của hình T khi t = 5 (H.46).

Bạn đang xem: Câu hỏi 1 trang 101 Toán 12 Giải tích Bài 2

2. Tính diện tích S(t) của hình T khi x ∈ [1; 5].

Lời giải:

Phương pháp giải:

Dựa vào công thức tính diện tích hình thang ABCD(AB//CD) là:Giải Toán 12: Câu hỏi 1 trang 101 Toán 12 Giải tích Bài 2 | Giải bài tập Toán 12

 

1. Kí hiệu A là điểm có tọa độ (1,0), D là điểm có tọa độ (5,0). B, C lần lượt là giao điểm của đường thẳng x = 1 và x = 5 với đường thẳng y = 2x + 1.

– Khi đó B và C sẽ có tọa độ lần lượt là (1,3) và (5,11).

– Ta có: AB = 3, CD = 11, AD = 4. Diện tích hình thang Giải Toán 12: Câu hỏi 1 trang 101 Toán 12 Giải tích Bài 2 | Giải bài tập Toán 12

2. Kí hiệu A là điểm có tọa độ (1,0), D là điểm có tọa độ (5,0). B, C lần lượt là giao điểm của đường thẳng x = 1 và x = 5 với đường thẳng y = 2x + 1.

– Khi đó ta có B (1,3) và C(t, 2t + 1).

– Ta có AB = 3, AD = t – 1, CD = 2t + 1.

– Khi đó diện tích hình thang Giải Toán 12: Câu hỏi 1 trang 101 Toán 12 Giải tích Bài 2 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button